هسته اوليه شرکت کيان پرداز نقش جهان در سال 1394 توسط تعدادي از دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان و با هدف استفاده از قابليت‌ها و مزاياي فناوري ارتباطات و اطلاعات در حوزه هاي ديگر از جمله صنعت، خدمات، سلامت و ... شکل گرفت. اين مجموعه، با داشتن سوابق علمي درخشان به همراه سال ها تجربه فعاليت هايتک در حوزه شبکه هاي مخابراتي و کامپيوتري و همکاري مشترک در شرکت هاي دانش بنيان، در سال 1396 اقدام به تاسيس شرکت کيان پرداز نقش جهان کرده و تا کنون قدم هاي استواري را در راستاي ايجاد محصولات بومي مبتني بر دانش برداشته اند. فعاليت عمده شرکت کيان پرداز در زمينه توليد سخت افزارها و نرم افزارهاي اختصاصي و سفارشي، طراحي و پياده سازي شبکه و زيرساخت هايي با خدمات مبتني بر شبکه، ارائه خدمات مشاوره و تعمير و نگهداري بخش ICT شرکت ها مي باشد. اين شرکت با توجه به خط مشي کلي خود هم اکنون با چند شرکت دانش بنيان ديگر در حوزه مهندسي مکانيک، مهندسي کشاورزي و آبياري، پزشکي، صنعت تبليغات و مهندسي حمل و نقل در حال تعامل و همکاري نزديک مي باشد.

diboard, digital signage